• Hissar
  • Personhissar
   • Schindler 3000

    Vår flexibla personhisslösning som matchar form och funktion. Den perfekta allroundhissen för att transportera passagerare i många olika typer av byggnader.

   • Schindler 5000

    Vår hiss för lyxiga bostadshus och medelstora företagsbyggnader erbjuder elegant inredning, flexibla storlekar och effektiva kapacitetsalternativ.

   • Schindler 5500

    Vår nya Schindler 5500 anpassar sig till dina behov genom att vi optimerar utrymmet med överlägset schaktutnyttjande.

   • Schindler 6000

    Vår förstklassiga kommersiella hiss kombinerar den senaste tekniken, avancerade ytmaterial, ökad kapacitet och skräddarsydda konstruktioner för en överlägsen hissupplevelse.

   • Schindler 7000

    Höghuslösningar med Schindler 7000 ger utmärkt prestanda, maximal flexibilitet och innovativ teknik för en förstklassig passagerarupplevelse.

  • Varuhissar och andra typer av hissar
   • Schindler 2600

    Upptäck varuhissen Schindler 2600 för lager, köpcentra och industrianläggningar. Den gör det lätt att lyfta tungt gods.

   • Schindler 5500

    Vår nya Schindler 5500 anpassar sig till dina behov genom att vi optimerar utrymmet med överlägset schaktutnyttjande.

   • Schindler 6000

    Vår förstklassiga kommersiella hiss kombinerar den senaste tekniken, avancerade ytmaterial, ökad kapacitet och skräddarsydda konstruktioner för en överlägsen hissupplevelse.

  • Modernisering och uppgraderingar
   • Översikt

    Våra beprövade produkter och pålitlig installationsprocesser kan bidra till att förbättra driftsäkerheten, prestandan och estetiken för din hiss.

   • ReStore-lösning

    Vår Schindler ReStore-modernisering för hissar omfatta en ny hisstyrning, växelriktare och manöverpanel.

   • ReNew-lösning

    Vår Schindler ReNew-modernisering för hissar omfattar ny maskin, och ny hisstyrning, växelriktare och manöverpanel.

   • RePlace-lösning

    Våra utbyteshissar ger dina passagerare en mjukare och tystare åkupplevelse på en helt ny nivå med digitalt förbättrad mobilitet.

   • Individuella komponenter

    Modernisera individuella hisskomponenter, allt från drivningen till korgdörrarna, och minska driftkostnaderna och underlätta vardagen för dina hyresgäster.

  • Destinationsstyrning
   • PORT för hissar

    PORT Technology erbjuder passagerarna kortast möjliga restid till deras destinationer, med högsta möjliga komfort.

   • myPORT

    myPORT ger användarna en unikt sömlös, säker och smidig tillgång till transportlösningar i deras byggnader.

   • PORT Access

    För att säkerställa sömlösa övergångar mellan områden har en rad terminaler utvecklats för att tillhandahålla de funktioner som allmänt kallas PORT Access.

  • Digital Media Services
   • Schindler Ahead MediaScreen

    Denna medialösning för hissar förmedlar relevant information till dina passagerare i realtid, med minimal ansträngning och maximal uppmärksamhet hos mottagarna.

   • Schindler Ahead SmartMirror

    Vår nya multimediaupplevelse för hissar kommer att förändra passagerarnas upplevelse av sin hissresa.

   • Schindler Ahead AdScreen

    Vi skapade Schindler Ahead AdScreen för att maximera effekten för dina annonser under varje hissresa.

  • CleanMobility
   • ElevateMe

    Hisspassagerarna kan använda mobilappen Schindler Ahead ElevateMe för att styra och interagera med hissarna med hjälp av sina telefoner.

   • UV CleanCar

    Schindler UV CleanCar är ett innovativt system som använder ultraviolett UV-C-ljus för att döda bakterier och virus i hissar.

   • UV CleanAir

    Med Schindlers UV CleanAir kan luften i hisskorgarna saneras och cirkuleras oftare och effektivare. Detta bidrar till att minska risken för infektioner.

   • CleanCall

    Med Schindlers CleanCall kan hyresgästerna välja sin destination genom att bara vifta med handen.

   • CleanCover

    Schindler CleanCover är en antibakteriell skyddsfilm som appliceras på ytor i hissen som ofta vidrörs av passagerarna, till exempel korgtablån och hissväggarna.

   • CleanSpace

    Schindler CleanSpace justerar den maximala lastkapaciteten i hissen för att förhindra trängsel i hisskorgen.

   • PORT Technology & myPORT

    Det nya destinationsstyrnings- och accesskontrollsystemet för hissar och byggnader möjliggör nu trygg och säker förflyttning med Schindler PORT och myPORT.

 • Rulltrappor och rullband
  • Rulltrappor
   • Schindler 9300

    Schindler 9300 är en modern rulltrappa, effektiv för kommersiella och offentliga områden. Förbättrad säkerhet, energieffektivitet och platsbesparing.

   • Schindler 9700

    Schindler 9700 är den idealiska mobilitetslösningen för högtrafikerade offentliga utrymmen som flygplatser och tågstationer.

  • Rullband
   • Schindler 9500AE med lutning

    Den lutande rullbandet Schindler 9500AE utvecklades för tyst och bekväm transport mellan våningar i köpcenter.

   • Schindler 9500 horisontell

    Ta reda på mer om det horisontella rullbandet Schindler 9500 – den idealiska transportlösningen för offentliga områden.

  • Modernisering
   • Komplett byte

    Förnya din fastighet genom att ersätta äldre utrustning mot de avancerade rulltrapporna Schindler 9300 eller 9700 eller rullbanden i Schindler 9500-sortimentet.

   • InTruss

    Befintlig rulltrappa/rullband tas bort, bärande konstruktion bevaras. Ny rulltrappa/rullband monteras inuti befintlig struktur.

   • Moderniseringskit

    Schindler erbjuder moderniseringslösningar inom säkerhet, energiförbrukning och dekor för snabb och enkel uppgradering av dina rulltrappor och rullband.

  • CleanMobility
   • Ultra UV & UV Pro

    Schindler Ultra UV och Ultra UV Pro gör just detta med ett innovativt och effektivt UV-C-ljussystem.

 • Tjänster
 • Karriär
  • Översikt
  • Vilka vi är
   • Medarbetare

    Ta reda på mer om människorna, traditionerna och värderingarna som motiverar oss att ta itu med dagens utmaningar inom urban mobilitet.

   • Inkludering och mångfald

    Genom vår globala närvaro har vi kontakt med en stor mångfald av människor, vilket stärker vår kapacitet för att anpassa oss och ta fram nya innovationer.

   • Samhälle

    Hjälp oss att förvandla världen. Vi letar efter drivna yrkesproffs som vill lösa samhällets mest brådskande mobilitetsutmaningar i urbana miljöer.

   • Våra värderingar

    Våra värderingar utgör grunden till allt vi gör, och gör det möjligt för oss att vara en ledande global aktör inom branschen.

   • Fakta och siffror

    Läs mer om vad som gör Schindler till ett bra företag att arbeta för.

  • Varför välja Schindler?
   • Löner och förmåner

    Läs mer om löner och förmåner för anställda hos Schindler – konkurrenskraftiga löner är bara början

   • Balans mellan arbetsliv och privatliv

    Det kan vara svårt att hitta rätt balans mellan arbetslivet och det privata. Vi gör det lättare med en flexibel och modern arbetskultur som utformats för att uppfylla många olika behov.

   • Utbildning

    Nyckeln till att behålla Schindlers stolta arv är att se till att alla våra medarbetare – på alla nivåer – är utbildade och redo.

   • Kompetensutvecklingsprogram

    Läs mer om hur vi hur vi erbjuder våra mest begåvade unga medarbetare en internationell, tvärvetenskaplig resa under sex år för att utveckla deras kompetenser.

   • Internationella karriärer

    Internationella uppdrag är en viktig del av våra medarbetares utveckling. Arbeta internationellt hos Schindler.

  • Vad söker vi hos våra medarbetare
   • Erfarna yrkesmän

    Är du hisstekniker eller ingenjör? Vi behöver dig som har teknisk kompetens och arbetslivserfarenhet. Våra erfarna specialister gör vårt hisserviceföretag till ett av de bästa i branschen!

   • Studenter och akademiker

    Utforska de omfattande möjligheterna för studenter och nyligen utexaminerade studenter hos Schindler.

  • Lediga jobb
 • Segment
 • Innovationer
 • Om oss
 • Kontakt
Konfigurering

PORT för hissar

PORT Technology erbjuder passagerarna kortast möjliga restid till deras destinationer, med högsta möjliga komfort.

Ett så pass sofistikerat system behöver en exceptionell uppsättning med manöverpaneler för att underlätta användningen av de många inbyggda funktionerna. Dessa paneler är de terminaler för personliga passagerare som ger PORT Technology dess namn – Personal Occupant Requirements Terminals. Vår helt nya uppsättning med PORT-terminaler har en rad egenskaper, bland annat standardiserad intern hårdvara. Oavsett hur de arkitektoniska kraven ser ut eller vilka funktioner som behövs finns det en PORT-terminal som uppfyller alla behov.

Funktioner och egenskaper

PORT Technology erbjuder en bättre och mer omfattande funktionalitet än något annat hissystem i historien; och den utvecklas ständigt. Förutom att lösningen ger den mest effektiva användningen av hissgrupper kommer passagerarna som använder hissarna att uppskatta den sömlösa transporten till deras destinationer med minimalt antal stopp på vägen. Dessutom säkerställer de integrerade säkerhetsfunktionerna en hög åkkomfort under hela resan.

Målanropsstyrning

PORT Technology bygger på Schindlers unika 30-åriga erfarenheter av ett system känt som Destination Control som radikalt förbättrar trafikhanteringseffektiviteten för en hissgrupp.

På 1990-talet började byggnadernas höjd begränsas av antalet hissar som krävdes för att ge god service. Det var allmänt känt inom branschen att ett system som möjliggjorde att passagerare kunde registrera sina destinationer innan de gick in i hissen skulle förbättra servicenivån för en specifik hissgrupp och därigenom lösa problemet. Ingen i branschen hade dock kunnat utveckla ett praktiskt system som baserades på detta koncept. 1992 introducerade Schindler Miconic 10 – det första praktiska systemet för målanropsstyrning, och revolutionerade marknaden. I början av 2000-talet när det stod klart att målanropsstyrning var vägen framåt började andra företag att utveckla egna produkter, men då var Schindler redan på andra generationen av sitt system – och PORT är den tredje generationen!

När en passagerare matar in sin destination till PORT-systemet, antingen via en terminal, ett RFID-kort eller en smartphone, så analyserar systemet alla möjliga logistiska kombinationer för resan med hänsyn till alla andra anrop i systemet och de befintliga positionerna för alla hissar. Med hjälp av en speciell algoritm som representerar många års forskning bestäms den optimala allokeringen och kommuniceras till passageraren via terminalen eller telefonen. De kan sedan stå redo vid den tilldelade hissen och snabbt kliva in och transporteras med minimalt antal stopp fram till den valda våningen.

Vi anser att styrning med PORT Technology är den bästa lösningen som utvecklats i branschen. Men det betyder inte att vi nöjer oss där. Varje år samlar vi in mer data från de många tusentals enheter vi har över hela världen. Dessa data används av våra forskarteam för att stegvis förbättra prestandan. Vi kommer att fortsätta sträva efter att behålla vår branschledande position.

Effektivitet

Effektivitet kan i allmänhet syfta på två saker när det kommer till hissar, och båda dessa saker är relaterade: Energieffektivitet och effektiv passagerarhantering.

Hur snabbt en hiss kan transportera passagerare från punkt A till punkt B är naturligtvis avgörande för den övergripande driften i en byggnad. Under morgonrusningen i en kontorsbyggnad, till exempel, så kommer köer att bildas om antalet installerade hissar inte effektivt kan transportera människor till deras våningsplan. Det frustrerar passagerarna och sänker byggnadens prestige. Om PORT-systemet installeras så grupperas passagerare som ska till samma våningsplan automatiskt i samma hiss när behovet uppstår. Det innebär ett minimalt antal stopp på vägen, och på så sätt kan hissen också snabbare åka tillbaka till lobbyn. Med varje hiss som kommer tillbaka till lobbyn oftare snabbare skapas större kapacitet för att betjäna ankommande passagerare, och effektiviteten höjs.

När det gäller energieffektivitet bör vi påpeka att varje enskild Schindler-hiss är utrustad med den senaste drivningstekniken och de mest avancerade materialen för att optimera effektivitetsnivån. Men med PORT kan vi gå ännu längre. En PORT-hiss kan fungera på ett sådant sätt att hissgruppen den tillhör förbrukar mindre energi genom en funktion som vi kallar Energy Control Option, eller ECO. I ECO-läget bestämmer systemet en acceptabel väntetid för alla passagerare och servar dem på ett energieffektivt sätt. Detta löser det typiska problemet med att hissgrupper förbrukar mest energi när efterfrågan är låg. När det bara kommer in fåtal passageraranrop, vilket är fallet under större delen av dagen, kan enskilda passagerare hämtas upp mycket snabbt av en hiss och snabbt transporteras till destinationsvåningen. Det betyder att hissarna åker långa sträckor för att transportera några få passagerare. Eftersom hissar vanligtvis är balanserade vid 50 % last innebär det också att de är obalanserade vid transporter av enskilda passagerare, vilket inte är energieffektivt. ECO-läget löser det här problemet. ECO-läget innebär att färre hissar används, med fler passagerare per hiss, vilket resulterar i kortare resor, bättre lastbalansering och lägre energiförbrukning. Hissarnas energiförbrukning minimeras hissar samtidigt som systemet säkerställer att passagerarnas väntetider inte överstiger en specificerad nivå – kundnöjdhet och optimal energieffektivitet på samma gång.

Säkerhet

Säkerhet är en grundsten i PORT-systemen, och säkerhetsmekanismer finns tillgängliga på många olika nivåer. För byggnader eller globala företag som redan har befintliga system finns det ett enkelt gränssnittssystem för sömlös integrering. Många kunder vill föra in PORT-systemet i sin säkerhetsstrategi när de blivit medvetna om systemets många säkerhetsnivåer.

Kärnan i PORT-säkerhetskonceptet är att kommunicera till kunden att vi vill att passagerarna ska identifiera sig för att använda hissarna. När kunderna till exempel visar sitt RFID-kort vid en barriär får de inte bara tillträde till hissarna, utan får också veta vilken hiss de ska välja för transporten till deras destination. En PORT-hiss har terminaler med integrerade kortläsare vilket innebär att en säkerhetstransaktion kan genomföras. Ofta är detta vid en barriär där den eleganta PORT-designen lätt kan integreras. Vid behov kan Schindler också installera våra patenterade Speed Gates.

Förutom en RFID-kortlösning erbjuder myPORT en ännu högre funktionalitetsnivå som kan användas i kombination med eller som ersättning för kort. Detta avsnitt handlar i första hand om PORT när det gäller hissar, men systemet kan också utökas kraftigt för att hantera all åtkomstkontroll inom byggnaden.

Passagerarupplevelsen

PORT-systemet är utformat för att förbättra alla aspekter av passagerarupplevelsen. Vi vill att varje kontakttillfälle med våra systemet ska ge användarna en känsla av säkerhet, komfort och bekvämlighet. Från ögonblicket då passageraren får tillträde till en byggnad utan att behöva röra vid några ytor, går till sin hiss och snabbt transporteras till sin våning, är vårt mål att framkalla en stor känsla av välbefinnande och en känsla av att systemet finns där för att ge dem personlig service.

Vi lär oss vart de vanligtvis vill gå vid vissa tidpunkter och försöker att förutse deras behov. Vi kommer alltid att försöka tilldela dem en hiss som inte är för full och som når sin destination med så få stopp på vägen som möjligt, och framför allt kommer vi alltid att försöka framkalla känslan av att varje resa de gör är viktig för PORT-systemet.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på Schindler.